Knjiga: Na putu ka milosti

Na putu ka milosti je naziv za prvu autorsku knjigu hafiza Ammara Bašića. Knjiga se sastoji od trideset poglavlja koja čine jednu suštinsku cjelinu i opisuju samo neke od stanica na putu ka milosti Božijoj.

SKU: NPKM Category:

Opis

Na putu ka milosti je naziv za prvu autorsku knjigu hafiza Ammara Bašića. Knjiga se sastoji od trideset poglavlja koja čine jednu suštinsku cjelinu i opisuju samo neke od stanica na putu ka milosti Božijoj.

Na početku svakog poglavlja nalazi se jedna od mudrosti velikana duhovnog odgoja, Ibn Ataillaha el-Iskenderija, najpoznatijeg po svom djelu El-Hikem el-ataijjeh (Mudrosti), koji je živio i djelovao u Egiptu krajem 13. stoljeća. Ova knjiga govori o vrijednostima dobra koje su suština islamskog učenja.

Recenziju su radili hafizi: dr. Kenan Musić i Nedžad Ćeman, redakturu mr. Mensur Kerla, a štampu Dobra knjiga Sarajevo. Dizajn i naslovnu stranu radio je Sanin Pehlivanović. Knjiga ima 272 strane, a izdavač je autor.

Radi boljeg uvida dajemo pregled tema koje se nalaze u knjizi Na putu ka milosti:

 • Između Božije milosti i vlastitih djela
 • Buđenje ambicija
 • Sudbina
 • Životni oslonac
 • Iskrenost
 • Organizacija vremena
 • Dunjaluk
 • Borba s vlastitim nedostacima
 • (Ne)zadovoljstvo sobom
 • Prijateljstvo
 • Između Božije pravde i milosti
 • Istinska sloboda
 • Blagodati
 • Između prolazne i vječne želje
 • Položaj kod Gospodara
 • Samoobmana
 • Između Božijeg uskraćivanja i davanja
 • Grijeh
 • Dova
 • Namaz
 • Edeb prema Gospodaru
 • Navike
 • Zavidnost
 • Između straha i nade
 • Dostojanstvo
 • Slijeđenje strasti
 • Nafaka
 • Borba sa šejtanom
 • Oholost
 • Bereket