Ammar Bašić Posts

Autor: Ammar Bašić

Kako mijenjati stanje?

Uzvišeni Gospodar je u Kur’anu dao jasnu smjernicu da neće kazniti jedan narod sve dok među njima ima onih koji se trude popraviti stanje (muslihun). Dakle, nisu to ljudi koji su perfektni i bez mahane, to su ljudi – prije svega svjesni svojih nedostataka – koji, s paralalenim radim na sopstvenim slabostima, žele dati doprinos […]

O vlasti kroz prizmu Kur’ana

Kur’an je posljednja Božija objava, ali to ne znači da ga trebamo poimati kao zbirku formalnih propisa, naučnih otkrića ili kazivanja o ranijim narodima, bez ikakvog senzibiliteta da kur’anske poruke danas probamo shvatiti i snagom Riječi Božije mijenjati svoje stanje, sa nivoa individue do nivoa zajednice. Baš kao i prijatelj, Kur’an će tajne svoje otkrivati […]

Život pun izazova – za našu vjeru je izazov

Svako vrijeme u kojem ljudi žive je na svoj način bremenito i nosi drugačije izazove. Nekada našu ustaljenu svakodnevnicu mi prihvatamo kao jedino tako moguću, zaboravljajući da nam je to ustvari dato kao izazov da otkrijemo naše mnoge potencijale. Slikovito kazano, malo ljudi će pad, neuspjeh ili razočarenje u životu pretvoriti u svoju snagu i […]

Kada laž postane istina

Posmatrajući život oko nas, primijetit ćemo jednu pojavu kojoj se čudimo iznova, a zapravo trebala bi biti nešto sasvim prirodno. Posebno ako govorimo o vjernicima „praktičarima“. Ovdje aludiramo na to da se iznenadimo i, poput neke endemske životinjske vrste, pokazujemo na osobu koja kada govori ne laže i kada obeća ispuni! Šokantno je to da […]

Šta djelima poručujemo?

Nedavno sam, vozeći se u gradskom prijevozu, bio svjedokom izuzetno nelagodne situacije. Naime, čuo sam iza sebe raspravu nekoliko djevojaka sa revizorima koji su pregledali karte putnicima. Raspravljali su, razumije se, jer dotične nisu kupile kartu. Nakon što ih je revizor zamolio da kupe kartu, one su to odbile, a na napisanu kaznu jedna je […]

Upravljanje problemima u četiri koraka

Još je davno nekada neki mudrac rekao: „Čudim se onome ko traži nešto što nije stvoreno.“ Na pitanje o čemu se radi, rekao je: „Rahatluk na dunjaluku.“ Čitav život na ovom prolaznom svijetu omeđen je svojim izazovima i iskušenjima, on je zapravo „test“ kroz koji će se razlučiti uspješni od neuspješnih „učenika“. Protiv tog Božijeg […]